Apie mus

Mūsų misija

LPVA misija - individų ir organizacijų projektų valdymo kompetencijų plėtra.

Mūsų vizija ir tikslai

Siekiame burti atvirą ir nuolat drauge augančią profesinę bendruomenę, vienijančią skirtingus įvairių sektorių fizinius ir juridinius asmenis, projektų vadovus profesionalus, ekspertus, konsultantus, dėstytojus, studentus, nepriklausomai, kokį tarptautinį sertifikatą ar projektų valdymo patirtį jie turi. Pagrindinis Asociacijos tikslas: tobulinti projektų, programų ir projektų portfelių valdymą Lietuvos verslo ir viešajame sektoriuose, nevyriausybinėse organizacijose (NVO).

Etikos kodeksas

LPVA bendruomenės nariai vadovaujasi patvirtintu Tarptautinės projektų vadybos asociacijos parengtu Etikos kodeksu.

Narystė tarptautinėse organizacijose

LPVA yra Tarptautinės projektų valdymo asociacijos IPMA narė. LPVA kartu su Latvijos ir Estijos nacionalinėmis projektų valdymo asociacijomis bendradarbiauja Šiaurės šalių projektų vadybos asociacijų tinkle NORDNET

LPVA valdyba ir administracija

Vitalijus
Baranskas

Asociacijos direktorius


Artūras
Kuliešas

Valdybos pirmininkas


Dovilė
Daugvilaitė

Valdybos narė ir YC Prezidentė


Laimonas Marcinkevičius

Valdybos narys


Birutė
Miškinienė

Valdybos narė


Egmundas
Gruzdys

Valdybos narys