Mūsų misija

Lietuvos projektų valdymo asiociacijos (LPVA) misija – individų ir organizacijų projektų valdymo kompetencijų plėtra.

Mūsų vizija ir tikslai

Siekiame burti atvirą ir nuolat drauge augančią profesinę bendruomenę, vienijančią skirtingus įvairių sektorių fizinius ir juridinius asmenis, projektų vadovus, profesionalus, ekspertus, konsultantus, dėstytojus, studentus, nepriklausomai, kokį tarptautinį sertifikatą ar projektų valdymo patirtį jie turi. Pagrindinis asociacijos tikslas: tobulinti projektų, programų ir projektų portfelių valdymą Lietuvos verslo ir viešajame sektoriuose, nevyriausybinėse organizacijose (NVO).

Etikos kodeksas

LPVA bendruomenės nariai vadovaujasi patvirtintu Tarptautinės projektų vadybos asociacijos parengtu Etikos kodeksu.

Narystė tarptautinėse organizacijose

LPVA yra Tarptautinės projektų valdymo asociacijos IPMA narė. LPVA kartu su Latvijos ir Estijos nacionalinėmis projektų valdymo asociacijomis bendradarbiauja Šiaurės šalių projektų vadybos asociacijų tinkle NORDNETLPVA valdyba ir administracija

Raimund
Marcinkevič

Valdybos narys


Laimonas Marcinkevičius

Valdybos narys


Dovilė
Daugvilaitė

Direktorė, Valdybos narė


Artūras
Kuliešas

Valdybos pirmininkas


Jonė
Nargėlaitė

Valdybos narė


Dominykas
Sergūnas

Valdybos narys