Projektų vadovų sertifikavimas pagal IPMA kompetencijų sąvadą ICB 3

DĖMESIO!

LPVA sertifikavimo centras „Lithuania CERT“ kviečia sertifikuotis pagal IPMA kompetencijų sąvadą ICB 3.

Kas yra sertifikavimas?


Tai IPMA sertifikavimo sistema, paremta asmenų ir organizacijų projektų valdymo kompetencijų (gebėjimų) vertinimu. IPMA sertifikuoti specialistai turi plačiausią pripažinimą ir vertinimą viso pasaulio visuomeninėse bei verslo organizacijose. LPVA skatina specialistų sertifikavimą pagal išskirtinę IPMA sertifikavimo sistemą lietuvių arba anglų kalba.

250 tūkst.

Šiuo metu pasaulyje yra virš 250 tūkst. sertifikuotų specialistų (2017 m.).

Sertifikuotų asmenų sąrašas.

Sertifikavimo lygmenys

IPMA - A lygmuo: sertifikuotas projektų direktorius (angl. Certified Projects Director)

Per pastaruosius aštuonerius metus turintis ne mažesnę kaip penkerių metų patirtį valdant portfelius ir (arba) strateginės svarbos programas, iš kurių ne mažiau kaip trejus metus buvo atsakingas už kompleksinių portfelių ar programų valdymą, ir turi dvejų metų patirties projektų valdymo srityje (pagrindinis reikalavimas).


Projektų direktorius geba valdyti kompleksinius portfelius ar programas (pagrindinė kompetencija):

- atsako už organizacijos arba organizacijos filialo kompleksinio portfelio valdymą arba svarbios programos valdymą pačioje organizacijoje;

- prisideda prie strategijos formavimo ir teikia siūlymus vyresniajai vadovybei;

- vysto projektų valdymo personalą ir moko projektų vadovus, kaip gerinti savo kompetenciją projektų valdymo srityje; - vadovauja projektų vadovams ir portfelio arba programos komandos nariams;

- vadovauja arba duoda nurodymus dėl projektų valdymo kompetencijos ir infrastruktūros (pvz., procesų, metodų, technikų, įrankių, vadovų, programos ar portfelio gairių) vystymo.

Kaina: €2300, kurią sudaro €100 registracijos mokestis ir €2200* sertifikavimo mokestis.

*LPVA nariams taikoma 15 proc. nuolaida nuo sertifikavimo mokesčio.


Registruokis
IPMA - B lygmuo: sertifikuotas vyriausiasis projektų vadovas (angl. Certified Senior Project Manager)

Per pastaruosius aštuonerius metus turi ne mažesnę kaip penkerių metų patirtį projektų valdymo srityje, iš kurių ne mažiau kaip trejus metus buvo atsakingas už kompleksinius projektus (pagrindinis reikalavimas).


Vyriausiasis projektų vadovas geba valdyti kompleksinius projektus (pagrindinė kompetencija):

- atsako už visus kompleksinio projekto valdymo aspektus ir visus projektų valdymo kompetencijos elementus;

- vadovauja didelei projektų valdymo komandai ir mažesnių projektų vadovams;

- naudoja tinkamus projektų valdymo procesus, metodus, technikas ir įrankius.

Kaina: €1770, kurią sudaro €70 registracijos mokestis ir €1700* sertifikavimo mokestis.

*LPVA nariams taikoma 15 proc. nuolaida nuo sertifikavimo mokesčio.


Registruokis
IPMA - C lygmuo: sertifikuotas projektų vadovas (angl. Certified Project Manager)

Per pastaruosius šešerius metus turi ne mažesnę kaip trejų metų patirtį projektų valdymo ir vadovavimo riboto kompleksiškumo projektams srityse (pagrindinis reikalavimas).


Projektų vadovas geba valdyti riboto kompleksiškumo projektus ir (arba) padėti kompleksinio projekto vadovui visuose projekto valdymo etapuose (pagrindinė kompetencija):

- atsako už visus riboto kompleksiškumo projekto valdymo aspektus arba kompleksinio projekto dalies valdymą;

- taiko tinkamus projektų valdymo procesus, metodus, technikas ir įrankius.

Kaina: €1250, kurią sudaro €50 registracijos mokestis ir €1200* sertifikavimo mokestis.

*LPVA nariams taikoma 15 proc. nuolaida nuo sertifikavimo mokesčio.


Registruokis
IPMA - D lygmuo: sertifikuotas projektų valdymo specialistas (angl. Certified Project Management Associate)

Išmano visus kompetencijos elementus (pagrindinė kompetencija):

- gali lavinti bet kurį kompetencijos elementą;

- dirba kaip projekto komandos narys arba projekto valdymo personalo narys;

- turi daug žinių apie projektų valdymą ir geba tas žinias panaudoti.


Šiame lygyje projektų valdymo patirtis nėra būtina. Tačiau privalumu laikoma, jeigu kandidatai yra taikę savo projektų valdymo žinias.

Kaina: €530, kurią sudaro €30 registracijos mokestis ir €500* sertifikavimo mokestis.

*LPVA nariams ir LPVA veiklos partneriams taikoma 15 proc. nuolaida nuo sertifikavimo mokesčio.


Registruokis

Sertifikuokis

Planuojant sertifikuotis prašome registruotis iš anksto, atsiunčiant užpildytą paraiškos formą, CV el. paštu: certification@lpva.lt.

Visiems kandidatams (siekiantiems IPMA – D, IPMA – C, IPMA – B, IPMA -A sertifikato):

Papildomi dokumentai siekiantiems IPMA – C sertifikato:

Papildomi dokumentai siekiantiems IPMA – B sertifikato:

Atkreipiame dėmesį, kad C ir B lygmens kandidatams dažniausiai reikia daugiau laiko skirti projekto ataskaitos parengimui, todėl rekomenduojame registruotis kaip įmanoma anksčiau ir pagal poreikį planuoti konsultaciją.

Sertifikavimo centras „Lithuania CERT“

Sertifikavimo centrą valdo sertifikavimo komisija, sudaryta iš trijų komitetų. Sertifikavimo procesus organizuoja ir su kandidatais bendrauja Sertifikavimo centro vadovas.


 

Edmundas Gruzdys

Sertifikavimo centro vadovas


Edmundas Gruzdys

Strateginio komiteto pirmininkas

+37068686826


Vytautas
Pugačevskis

Procedūrų komiteto pirmininkas


Vertintojai

Assoc. prof. dr. Alfredas Chmieliauskas

IPMA Level A


dr. Saulius Šimkonis

IPMA Level A, PMP, Prince2 Practitioner


Vytautas Pugačevskis


IPMA Level A, PMP


Laima Bendikienė


IPMA Level B


Mindaugas Pravalinskas

IPMA Level B, PMP, CSM