Kviečiame tapti „LITHUANIA CERT“ vertintoju
February 11, 2019
LT CERT skelbia sertifikavimo sesijų datas 2019 metams
April 16, 2019

IPMA Kopenhagos komunikatas – Projektų valdymo kompetencijas stiprinti būtina

Per pavasarinę sesiją Kopenhagoje (kovo 31 dieną 2019 metais) IPMA delegatų suvažiavimas diskutavo apie strateginę pasitikėjimo svarbą sėkmingam projektų įgyvendinimui bei tvariems rezultatams. Pasaulyje vis labiau daugėjant projektinių įmonių, santykių kūrimas ir bendradarbiavimas priklauso nuo pasitikėjimo tarp visų susijusių šalių. Pavyzdžiui, vykdant integruotą projektų vykdymą (Integrated Project Delivery - IPD) statybų projektuose partneriai siekia sukurti žmonių, sistemų, verslo struktūrų ir praktikos aljansą, kad galėtų optimizuoti projektų rezultatą, padidinti vertę, sumažinti atliekų kiekį bei pasiekti tvarius sprendimus visais projekto etapais. Užuot kiekvienas projekto dalyvis galvotų tik apie savo dalį neatsižvelgiant į visą projektą, IPD skatina burti visus dalyvius nuo pat projekto pradžios, kad padidintų projekto vertę (daugiau apie tai: http://www.otmc-conference.com/ipma-research-conference/).

Pavasarinėje sesijoje IPMA nutarė, kad asmenys, dirbantys su projektais, ir toliau stiprins savo kompetencijas, susijusias su bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, projekto lyderiai skatins pasitikėjimo kultūrą savo organizacijose bei visuose projektuose, programose, organizacijos kurs abipusiai naudingus santykius su visais suinteresuotaisiais subjektais siekiant tvarių rezultatų.

IPMA prezidentas Dr. Jesus Martinez-Almela patvirtino, kad “pasaulyje, kuris kelia grėsmę nutolimui, abipusis pasitikėjimas projektų valdyme tampa dar svarbesnis siekiant tvarumo. Visi lyderiai yra kviečiami veikti, skatinanti pasitikėjimą ir kurti bendradarbiavimo santykius. IPMA remia visuomenę per savo pasaulinius standartus ir dalijasi žiniomis bei patirtimi įvairiose šalyse, žemynuose ir kultūrose, kad sudarytų sąlygas, jog visi projektai būtų sėkmingi”

Šiuo metu IPMA turi jau 72 narių asociacijų. Apie IPMA: www.ipma.world.

Apie LPVA:
LPVA misija - individų ir organizacijų projektų valdymo kompetencijų plėtra.
Siekiame burti atvirą ir nuolat drauge augančią profesinę bendruomenę, vienijančią skirtingus įvairių sektorių fizinius ir juridinius asmenis, projektų vadovus profesionalus, ekspertus, konsultantus, dėstytojus, studentus, nepriklausomai, kokį tarptautinį sertifikatą ar projektų valdymo patirtį jie turi. Pagrindinis Asociacijos tikslas: tobulinti projektų, programų ir projektų portfelių valdymą Lietuvos verslo ir viešajame sektoriuose, nevyriausybinėse organizacijose (NVO).
LPVA yra Tarptautinės projektų valdymo asociacijos IPMA narė. LPVA kartu su Latvijos ir Estijos nacionalinėmis projektų valdymo asociacijomis bendradarbiauja Šiaurės šalių projektų vadybos asociacijų tinkle NORDNET.
LPVA bendruomenės nariai vadovaujasi patvirtintu Tarptautinės projektų vadybos asociacijos parengtu Etikos kodeksu.
LPVA nariais gali tapti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Daugiau informacijos apie narystę galima rasti čia.