Seminaras „Vokiškai praktiškas projektų valdymas su demonstracijomis“
October 5, 2017
LPVA sertifikavimo centras „Lithuania CERT“ kviečia sertifikuotis pagal IPMA kompetencijų sąvadą ICB 3
February 22, 2018

Išankstinis kvietimas registruoti projektų valdymo mokymų/studijų programas, paremtas IPMA projektų valdymo standartu

Siekiant užtikrinti projektų valdymo kompetencijų ugdymo kokybę ir atitikimą šalies verslo ir visuomenės poreikius, LPVA inicijuoja patikimų Projektų, programų ir portfelio valdymo pasirengimo sertifikavimu mokymų/studijų programų ir jų teikėjų registrą. Registre registruojamos IPMA projektų valdymo standartą populiarinančios mokymų/studijų organizacijų mokymų/studijų programos/moduliai lietuvių, anglų ar kitomis kalbomis.

LPVA tinklapyje skelbiamas išankstinis kvietimas registruoti mokymų/aukštojo mokslo studijų organizacijų mokymų ir studijų programas iki 2018 m. kovo 31 d. adresu certification@lpva.lt.

LPVA patikimų sertifikavimui pasirengimo mokymų/studijų paslaugų tiekėjų registras

Registras steigiamas, taip pat siekiant užtikrinti suinteresuotųjų šalių interesus ir juos tinkamai derinti, LPVA narių bendradarbiavimą ir išvengti interesų konflikto situacijų vertinant IPMA kandidatus. LPVA Valdyba nustato šiuos IPMA projektų valdymo pasirengimo sertifikavimui mokymų/studijų programų/ modulių ir jų organizatorių reikalavimus:

Reikalavimai registruojantis LPVA nariams:
• Užpildyta paraiškos forma (pateikta informacija apie mokymų/studijų programą/modulį);
• Mokymų/studijų organizatoriaus sumokėtas metinės LPVA narystės mokestis;
• Pateikti mokymų/studijų programos lektorių gyvenimo aprašymai (mokymų/studijų programos ar modulio lektoriai turi turėti nemažesnę kaip 5 metų patirtį projektų valdymo srityje; bent vienas iš mokymų/studijų programos ar modulio lektorių turi turėti IPMA sertifikatą);
• Privalumu laikomos rekomendacijos iš verslo įmonių, verslo asociacijų, mokslo ir studijų įnstitucijų ar kitų tarptautinių organizacijų ekspertų.

Reikalavimai registruojantis ne LPVA nariams:
• Užpildyta paraiškos forma (pateikta informacija apie mokymų/studijų programą/modulį);
• Mokymų /studijų organizatoriaus sumokėtas registracijos mokestis* (siekiama sudaryti minimalų biudžetą LPVA Sertifikavimo centro "Lithuania Cert" specializuotiems renginiams mokymų/studijų tiekėjų kvalifikacijos tobulinimui).
• Mokymų/studijų programos lektorių gyvenimo aprašymus (mokymų/studijų programos ar modulio lektoriai turi turėti nemažesnę kaip 5 metų patirtį projektų valdymo srityje; bent vienas iš mokymų/studijų programos ar modulio lektorių turi turėti IPMA sertifikatą);
• Privalumu laikomos rekomendacijos iš verslo įmonių, verslo asociacijų, mokslo ir studijų įnstitucijų ar kitų tarptautinių organizacijų ekspertų.

Su registre pateiktų ir LPVA Valdyboje patvirtintų mokymų/studijų programų/modulių organizatoriais LPVA sudarys bendradarbiavimo sutartis, kurių pagrindu bus suteikta teisė LPVA logotipo naudojimui mokymų/studijų programų/modulių komunikacijoje, specialios kainos LPVA narių mokymams, kitos viešinimo galimybės LPVA svetainėje ir LPVA renginiuose. LPVA klientams ir partneriams rekomenduos tik registre esančias mokymų/studijų programas ir modulius. LPVA logotipo naudojimas mokymų ir studijų programų/modulių paslaugų išorinėje komunikacijoje gali būti naudojamas tik gavus raštišką LPVA leidimą.

LPVA Sertifikavimo centras "Lithuania Cert" planuoja 2018 m. organizuoti specialių konsultacijų seminarą IPMA pasirengimo mokymų treneriams ir lektoriams, siekiant aptarti išmoktas pamokas sertifikuojantis pagal ICB 3.0 versiją ir naujoves sertifikuojantis pagal ICB 4.0 versiją.

*Ne LPVA nariams taikomas vienkartinis registracijos mokestis.

IPMA registruotos mokymų programos užsienyje.