Nauja LPVA valdyba

2022 m. vasario 18 dieną Visuotinis Narių Susirinkimas išrinko naują LPVA Valdybą.

Kadenciją Valdyboje baigė Jonė Nargėlaitė. Dėkojame Jonei už skirtą laiką, atliktus darbus ir tikimės bendradarbiauti toliau!

Naujais 2022 metų Valdybos nariais buvo išrinkti:

  • Ieva Šilinskaitė
  • Dovilė Daugvilaitė-Zubcovė
  • Karol Marač
  • Raminta Šuminskienė
  • Artūras Kuliešas
  • Inga Jurgelevičiūtė

Sveikiname naujai išrinktą LPVA Valdybą ir linkime jiems ryžto bei sėkmės!