Kviečiame įgyti IPMA projektų valdymo sertifikatus


IPMA sertifikavimas – sistema, paremta asmenų ir organizacijų projektų valdymo kompetencijų (gebėjimų) vertinimu. Sertifikuoti IPMA specialistai turi plačiausią pripažinimą ir vertinimą viso pasaulio visuomeninėse ir verslo organizacijose.

LPVA skatina specialistų sertifikavimą pagal išskirtinę IPMA sertifikavimo sistemą lietuvių kalba.

Sertifikavimo lygiai

IPMA A lygis: sertifikuotas projektų direktorius (angl. Certified Projects Director)

1 sritis: Projektų valdymas

Sertifikuotas projektų direktorius – strateginio lygmens darbuotojas labai sudėtingų projektų aplinkoje. Atsakingas už labai sudėtingus projektus, turinčius strateginę įtaką organizacijai.

Kriterijai: kandidatas bent 5 metus vadovavo labai sudėtingiems projektams, iš kurių bent 3 metus vadovavo strateginio lygio projektams.

2 sritis: Programos valdymas

Sertifikuotas programų direktorius – strateginio lygmens darbuotojas labai sudėtingų programų aplinkoje. Atsakingas už labai sudėtingas programas, turinčias strateginę įtaką organizacijai.

Kriterijai: kandidatas bent 5 metus vadovavo labai sudėtingoms strateginio lygmens programoms arba bent 4 metus vadovavo labai sudėtingoms programoms ir bent 3 metus vadovavo labai sudėtingiems strateginio lygmens projektams.

3 sritis: Portfelio valdymas

Sertifikuotas portfelio direktorius – strateginio lygmens vadovas labai sudėtingo portfelio aplinkoje. Atsakingas už labai sudėtingą portfelį, kuris turi strateginę įtaką organizacijai.

Kriterijai: kandidatas bent 5 metus vadovavo labai sudėtingam strateginio lygmens portfeliui arba 4 metus vadovavo labai sudėtingam portfeliui ir bent 3 metus vadovavo labai sudėtingiems strateginio lygmens projektams ar programoms.


Registracija
IPMA B lygis: sertifikuotas vyriausiasis projektų vadovas (angl. Certified Senior Project Manager)

1 sritis: Projektų valdymas

Sertifikuotas vyriausiasis projektų vadovas dirba sudėtingų projektų aplinkoje. Atsakingas už sudėtingus organizacijos projektus.

Kriterijai: kandidatas bent 5 metus vadovavo projektams, iš kurių bent 3 metus vadovavo sudėtingiems projektams

2 sritis: Programos valdymas

Sertifikuotas vyriausiasis programų vadovas dirba sudėtingų programų aplinkoje. Atsakingas už sudėtingas organizacijos programas.

Kriterijai: kandidatas bent 5 metus vadovavo programoms, iš kurių bent 3 metus vadovavo sudėtingoms programoms.

3 sritis: Portfelio valdymas

Sertifikuotas vyriausiasis portfelio vadovas dirba sudėtingo portfelio aplinkoje. Atsakingas už sudėtingą organizacijos portfelį.

Kriterijai: kandidatas bent 5 metus vadovavo portfeliui, iš kurių bent 3 metus vadovavo sudėtingam portfeliui.


Registracija
IPMA C lygis: sertifikuotas projektų vadovas (angl. Certified Project Manager)

Sritis: Projektų valdymas

Sertifikuotas projektų vadovas dirba vidutinio sudėtingumo projektų aplinkoje. Atsakingas už vidutinio sudėtingumo organizacijos projektų valdymą.

Kriterijai: per paskutinius 6 metus kandidatas bent 3 metus vadovavo vidutinio sudėtingumo projektams arba turi bent 3 metų patirtį atsakingose pareigose kaip sudėtingo projekto vadovo asistentas. Įrodymų laikotarpis, esant pagrindimui, gali būti pratęstas iki 10 metų.


Registracija
IPMA D lygis: sertifikuotas projektų valdymo specialistas (angl. Certified Project Management Associate)

Sritis: Projektų valdymas

Sertifikuotas projektų valdymo specialistas turi pakankamai žinių ir gebėjimų darbuose, susijusiuose su projektų valdymu. Turi plačias projektų vadybos žinias ir gali dirbti projektų komandose.

Kriterijai: nėra reikalaujama turėti susijusios darbo patirties; vertinamos tik gebėjimų elementų, susijusių su projektų vadyba, žinios.


Registracija

Sertifikavimo eiga

Sertifikavimui prašome registruotis iš anksto, atsiunčiant užpildytą paraiškos formą ir CV el. paštu certification@lpva.lt.

Visiems kandidatams (siekiantiems IPMA D, C, B arba A sertifikato) reikia:

Siekiantiems IPMA C, B ir A sertifikato papildomai reikia:

Kandidatams į A, B ir C lygio sertifikatus siūlome registruotis sertifikavimui kuo anksčiau ir suplanuoti konsultaciją dėl kriterijų išpildymo.

 

Sertifikavimo centras „Lithuania CERT“

Sertifikavimo centrui vadovauja sertifikavimo komisija, sudaryta iš trijų komitetų.

Sertifikavimą organizuoja ir su kandidatais bendrauja centro vadovas (susisiekite el. paštu certification@lpva.lt).

Saulius
Šimkonis

Sertifikavimo centro vadovas ir Strateginio komiteto pirmininkas


Vytautas
Pugačevskis


Procedūrų komiteto pirmininkas


Assoc. prof. dr. Alfredas Chmieliauskas

Vertintojas
IPMA A lygis


Vytautas Pugačevskis


Vertintojas
IPMA A lygis, PMP


Laima
Bendikienė


Vertintoja
IPMA B lygis


Mindaugas Pravalinskas

Vertintojas
IPMA B lygis,
PMP, CSM