Toliau rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie IPMA sertifikavimą:

1Kaip pasirengti egzaminui?

Reikia ruoštis individualiai ir mokytis pagal specializuotą mokymų programą . Pats privalomų dokumentų užpildymas reikalauja iš kandidato apmąstyti savo patirtį. Pasirengimas būtinas.

2Kas yra IPMA ICB, ar jo pakanka išlaikyti egzaminą?

IPMA ICB (International Competence Baseline arba tarptautinis kompetencijų sąvadas) yra IPMA leidinys, apibūdinantis gebėjimus, būtinus sertifikuotam projektų vadovui. Kompetencijų sąvadas nėra mokomoji knyga, tačiau padeda gerai suprasti, kas yra projektų vadovų techninės, socialinės, integravimo kompetencijos ir kas yra efektyvus projektų vadovas. IPMA ICB 4.0 galite atsisiųsti iš oficialios IPMA svetainės www.ipma.world.

3Ar ES paramos projektų administravimo patirtis yra pakankama?

ES paramos projektų administravimo patirtis automatiškai nėra pakankama. Tačiau, įvertindamas savo turimas žinias, kandidatas gali pretenduoti į IPMA D lygio sertifikatą.

4Kiek užtrunka sertifikavimo sesija?

Paprastai egzaminas trunka apie 3,5 val., IPMA B arba IPMA C lygio vertinimas vyksta nuo 9 iki 20 val. Susidarius didesnei grupei (daugiau kaip 10 asmenų) kandidatų egzaminas gali užtrukti iki 2 dienų.

5Ar vertintojai gali mokyti?

Gali, bet tuomet vertinimo metu neturės teisės vertinti kandidato, jei po mokymų nepraėjo bent 2 metai.

6Kas yra interesų konfliktas IPMA sertifikavimo metu?

Tai yra situacijos, apibrėžtos IPMA vidinėmis procedūromis. Jos reguliuoja santykius tarp vertintojų ir kandidatų (pvz., vertintojai negali būti tiesiogiai susiję darbiniu pavaldumu ar darbiniais santykiais su kandidatais 5 metų laikotarpyje), apibrėžia draudimus vertinti ir tuo pačiu metu vadovauti sertifikavimo įstaigai arba mokyti kandidatus.

7Kas įeina į sertifikavimo mokestį?

Į sertifikavimo registracijos ir sertifikavimo paslaugos mokestį įskaičiuota kandidato (-ės) dokumentų pirminė analizė ir projektų valdymo patirties vertinimas (B, C lygio sertifikatams kandidatų projektų valdymo patirtis privaloma), galutinė dokumentų turinio ir kandidato (-ės) patirties analizė, ir 1–2 dienas trunkantis kandidato vertinimas.

8Kada kandidato registracija yra patvirtinama?

Iki galutinio registracijos termino pabaigos atsiuntęs reikalingus dokumentus, kandidatas (-ė) užregistruojamas, jei dokumentai ir jo pateikta informacija atitinka reikalavimus ir yra pagrįsta pakankama asmens patirtis.

9Kokie dokumentai yra reikalingi registruojantis sertifikato laikymui?

Sertifikavimui prašome registruotis iš anksto, atsiunčiant užpildytą paraiškos formą ir CV el. paštu certification@lpva.lt.

Visiems kandidatams (siekiantiems IPMA D, C, B arba A sertifikato) reikia:

Siekiantiems IPMA C, B ir A sertifikato papildomai reikia:

Kandidatams į A, B ir C lygio sertifikatus siūlome registruotis sertifikavimui kuo anksčiau ir suplanuoti konsultaciją dėl kriterijų išpildymo.

10Ar pateikiami dokumentai registracijos metu gali būti tikslinami?

Visi reikalingi dokumentai privalo būti galutinai patikslinti vėliausiai (likus ne mažiau kaip) 1 savaitė iki numatomos sertifikavimo sesijos dienos.

11Ar mano sertifikatas, įgytas Lietuvoje, bus pripažįstamas užsienyje?

Taip. Kadangi visose šalyse sertifikavimas vyksta pagal vieningą reglamentą, kurio laikymąsi prižiūri IPMA, sertifikatai vienodai galioja ir yra pripažįstami visame pasaulyje.

12Kiek galioja mano sertifikatas?

Sertifikato galiojimo laikas – 5 metai. Tiksli galiojimo data nurodoma ant sertifikato.