LPVA akredituota teikti projektų vadybos kompetencijų vertinimą

LPVA akredituota teikti projektų vadybos kompetencijų vertinimą

LPVA akredituota teikti projektų vadybos kompetencijų vertinimą

2020 m. liepos mėn., nepaisant visą pasaulį apėmusios COVID-19 pandemijos, Lietuvos projektų vadybos asociacijos (LPVA) sertifikavimo centras sėkmingai praėjo IPMA keturių lygmenų sertifikacijos schemos (4-L-C) akreditavimo auditą.

LPVA sertifikavimo centras "LT CERT" atlieka projektų vadybos profesionalų sertifikavimą pagal Tarptautinės projektų vadybos asociacijos (IPMA) valdomą projektų, programų ir portfelių vadovų kompetencijų modelį visuose keturiuose lygmenyse (IPMA A, B, C ir D). Nuo sertifikavimo centro sukūrimo 2014 metais jame yra suteikti 4 IPMA-A, 5 IPMA-B, 47 IPMA-C ir 44 IPMA-D sertifikatai.

IPMA reikalauja iš schemoje dalyvaujančių asociacijų ir vertinimus atliekančių specialistų atitikties griežčiausiems kokybės ir kompetencijos reikalavimams, ir todėl vykdo akreditavimo auditus kas treji metai. 2020 metais įvyko antrasis toks auditas, kuris buvo atliekamas jau perėjus prie sertifikavimo pagal atnaujintą reikalavimų modelį. Pasak Asociacijos Prezidento Artūro Kuliešo, „dviejų dienų auditas buvo pirmą sykį atliekamas visiškai nuotoliniu būdu dėl poreikio išlaikyti socialinį atstumą, tačiau turėjo taip pat griežtai atitikti visus IPMA keliamus reikalavimus dokumentų bei procesų kokybei. Tai, kad mums be išlygų pratęsta akreditacija iki 2023 metų, kalba apie aukštą mūsų sertifikacijos centro personalo kompetenciją ir patirtį sertifikuojant profesionalius projektų vadovus“.

Daugiau informacijos apie LPVA IPMA sertifikavimo paslaugas – LPVA Interneto svetainėje: https://www.ipma.lt/sertifikavimas/.