LPVA misija

Lietuvos projektų valdymo asociacijos (LPVA) misija – projektų valdymo kompetencijų plėtra asmeniniu ir organizaciniu lygmeniu.


Vizija ir tikslai

Siekiame burti atvirą ir drauge augančią profesinę bendruomenę, vienijančią fizinius ir juridinius asmenis iš įvairių sektorių. Mūsų tinklui priklauso projektų vadovai, kiti profesionalai, ekspertai, konsultantai, akademikai ir studentai (nepriklausomai nuo to, kokį tarptautinį sertifikatą ar projektų valdymo patirtį jie turi).

Pagrindinis LPVA tikslas – tobulinti projektų, programų ir projektų portfelių valdymą Lietuvos verslo ir viešajame sektoriuose bei nevyriausybinėse organizacijose (NVO).

Etikos kodeksas

Bendruomenės nariai vadovaujasi patvirtintu Tarptautinės projektų vadybos asociacijos parengtu Profesinės etikos kodeksu.


Narystė tarptautinėse organizacijose

LPVA yra Tarptautinės projektų valdymo asociacijos IPMA narė. LPVA kartu su Latvijos ir Estijos nacionalinėmis projektų valdymo asociacijomis bendradarbiauja Šiaurės šalių projektų vadybos asociacijų tinkle NORDNET.

Daugiau informacijos:

LPVA Valdyba ir administracija

Dovilė
Butauskė

Asociacijos Direktorė


Artūras
Kuliešas

Valdybos pirmininkas


Ieva
Šilinskaitė

Valdybos narė


Vitalijus
Baranskas

Valdybos narys


Audronė
Viliūtė

Valdybos narė


Aušra
Gaivenienė

Valdybos narė


Kšistof
Kmečik

Valdybos narys


Kristina
Galiauskienė

Valdybos narė