Vilniaus miesto savivaldybė tapo Lietuvos projektų vadybos asociacijos nare

2022 m. birželio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Lina Koriznienė ir Lietuvos projektų vadybos asociacijos direktorė Raminta Šuminskienė pasirašė narystės susitarimą, kuriuo siekiama bendradarbiauti stiprinant projektų vadybos kompetencijas Savivaldybės administracijoje, kelti organizacijos projektų valdymo brandą, įgalinti projektų valdymo profesionalų ir savivaldos organizacijų bendravimą Lietuvoje ir tarptautiniu lygmeniu.

„Norint užtikrinti inovatyvių miesto projektų sėkmę, reikia stiprinti projektų vadovų gebėjimus, taikyti gerąsias pasaulines projektų valdymo praktikas. Įsitraukę į profesionalių projektų vadovų bendruomenę, tikimės kelti Savivaldybės projektų valdymo brandą, o tai prisidės prie mieste vykdomų tvarių pokyčių įgyvendinimo“, – sako Lina Koriznienė.

„Aukštos projektų valdymo kompetencijos neatsiejamos nuo sėkmingo projektų įgyvendinimo. Džiaugiuosi, kad Vilniaus miesto savivaldybė vis didesnį dėmesį teikia projektiniam valdymui – tai kelias, kuriuo turime eiti siekdami efektyvesnio viešojo sektoriaus. Lietuvos projektų vadybos asociacija, priklausanti IPMA tarptautiniam projektų valdymo asociacijų tinklui, vienija ir įtraukia projektų vadybos srityje veikiančius asmenis ir organizacijas. Keitimasis idėjomis, gerąja projektų valdymo patirtimi nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, projektų vadovų sertifikavimas pagal tarptautinius standartus, bendra kalba ir supratimas, kas yra projektas ir kaip jį profesionaliai valdyti, – tai būdai, kaip sėkmingai valdant projektus sukurti daugiau vertės asmenims, organizacijoms ir užtikrinti tvaresnę ateitį visuomenei“, – teigia Raminta Šuminskienė.